Formüller   İletişim 

 

 
Hızlı Erişim
E-kitap
Meslekler
Hızlı Okuma
Kendinizi Tanıyın
Ne, Nasıl?
ÖSYM Sınav Takvimi
MEB Sınav Takvimi
Ehliyet Sınav Takvimi
Sınav sonuçları
Sınav numarası sorma
Soru Bankaları
KPDS
YDS
ALES
TEOG
KPSS
KBYS
DGS
ALS
Trafik Ehliyet
   Motor ve araç
  
İlkyardım
   Trafik ve çevre
İngilizce
   Gramer
   Kelime
   Okuma-anlama SINAVONLINE.net AÖF - Açık Öğretim Fakültesi

 

 Açık Öğretim Fakültesi Dersleri ve Deneme Sınavları

          

AÖF - AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

2005 Matematik Vizesi
        

KPSS Deneme Soruları   |   Ehliyet Sınavı Deneme Soruları   |   KPDS Deneme Soruları


     
 

        
Matematik Soruları

1)

     YANIT: { –1,2}

 

 

2) A \ B = {d,e,f} , B = {1,2,3} ,

    A Ç B = {a,b,c}  ise A È B = ?

    YANIT:{a,b,c,d,e,f,1,2,3}

 

 

3)            

 

 

 

 

 

 

 

     d1 ile d2 paralel ise d2 nin

     denklemi?                                  

     YANIT: y= x – 2

 

4)   ifadesinin

    parçalı olarak yazımı nedir?

    YANIT:

            

 

5) x mal miktarı olmak üzere maliyet

    fonksiyonu 

   

    ise x=10 için marjinal maliyet

    kaçtır?

    YANIT: 420

 

6)

     YANIT:

 

7)

      YANIT: ( –¥, –2 ] È [ 4, ¥)

 

8)

     g(f(x))=0 eşitliğini sağlayan x

     değerleri nelerdir?

     YANIT: { 1 , 5 }

 

9)  

     YANIT: 10

 

10)  

       YANIT:  

 

11)  

 

       YANIT:  –17

 

12)  

 

       YANIT:  –1

 

13)

       

       

       YANIT: limit yoktur

 

14)

       çözüm aralığı?

       YANIT: { 5 }

 

15) Aşağıdakilerden hangisi parabol

      denklemi değildir?

       YANIT: xy = 1

 

 

 

 

16)

          

 

       2f(1) + h(f(1)) = ?

 

       YANIT: 15

 

17)

       YANIT: 108

 

18)  

       fonksiyonunun   x = –1 

       noktasındaki teğetinin eğimi 2

       ise a=?

       YANIT:  – 5

 

19)

       YANIT: { –1, 0 }

 

20)     tersi ?

 

       YANIT:

 

21)         

 

 

 

 

 

 

 

       P noktasının koordinatları?

       YANIT:  P ( – 2 , – 2 )

 

22)    

       YANIT: 5

 

 

23)

 

        YANIT: – 1

 

24)   fonksiyonunun

       azalan olduğu aralık?

       YANIT: ( 0 , 6 )

 

25)   

       fonksiyonunun min. noktasının

       koordinatları?

       YANIT: ( 4 , 8 )

 

26) x fiyat olmak üzere kar

       fonksiyonu

        ve

       0<x<120 aralığındadır.

       Buna göre aşağıdaki aralıkların

       hangisinde fiyat arttıkça kar

       azalır?

       YANIT: ( 0 , 63 )

 

 

         

 

 

 

 

 


 

 

 
Matematik Dünyası
 

 
AÖF SORULARI

Tüm sınıflara ait
toplam
2810 soru
 

Flash Animasyonlu
Konu Anlatımları
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji

 


 


Kare bulmaca


Picasso

     

 
Google
Web site
 Son Yazılar
Hayat Maratonunda Steve Jobs Felsefesi
 
Sosyal Ağların Çocuklar Üzerindeki Etkisi
 
Az Kitap Okuyoruz
 
Eğitimde Ailelerin Önemi
 
Zamanı Etkin Kullanma Yöntemi: Yapılacak Günlük İşler Listesi
 
 

© SINAVONLINE.net